Federacja Amatorskich Drużyn Hokeja

Komunikat Zarządu Federacji terminy zgłoszeń do MPA

Drodzy Panowie,

Zarząd FADH informuje, że ulega zmianie (zostaje wydłużony) termin płatności pierwszej raty wpisowego (1.000 zł) oraz zgłaszania składów do MPA z dnia 31.12.2016 r. do 12.01.2017 r.

Powód:

Zdobywając nowe doświadczenia podczas każdego z turniejów MPA, gdzie co roku pojawiają się nowe sytuacje, których nie przewidzieliśmy w dotychczasowym regulaminie MPA oraz chcąc wdrożyć nowe postanowienia idąc za potrzebami większości - obecnie jesteśmy na końcowym etapie zatwierdzania nowego regulaminu MPA.

Nowy regulamin powinien Wam zostać przedstawiony do 3-4 dni.

Chcielibyśmy, abyście zapoznali się z nim dokładnie, a dopiero wtedy zgłaszali gotowość do gry potwierdzając swoje zgłoszenie wpłatą pierwszej raty wpisowego na konto bankowe Federacji. Ponadto prosimy abyście zapoznali się z definicją amatora - zawodnika uprawnionego do gry w turnieju MPA oraz ewentualnymi karami jako konsekwencjami za zgłoszenie zawodnika nieuprawnionego. Pamiętajcie, że wstępna weryfikacja zawodnika jest po stronie drużyny zgłaszającej.

Wprowadziliśmy druki (zgłoszenie do turnieju, zgłoszenie składu oraz oświadczneie woli), na których w pierwszej kolejności reprezentant drużyny odpowiada za zgłoszonych zawodników, a przed samym turniejem każdy z zawodników biorących udział w turnieju samodzielnie podpisuje "oświadczenie woli" - druki zostaną Wam przedstawione razem z regulaminem.

 

Kolejna sprawa dotyczy drużyn zgłoszonych do Dywizji 3 oraz do baraży do Dywizji 2.

Nowe drużyny (nie uczestniczące regularnie w turniejach MPA) często zmieniają zdanie i rezygnują z gry. W konsekwencji tego turniej Dywizji 3 musi zostać odwołany, a drużyny chętne do gry pozostają "na lodzie" bez możliwości rozegrania turnieju, a ich ewentualny awans do Dywizji 2 przedłuża się o kolejny rok.

Dlatego prosimy o wpłatę pierwszej raty wpisowego 1.000 zł na konto Federacji do dnia 31.12.2016 r. w celu potwierdzenia zainteresowania grą. Dnia 2.01.2017 r. sprawdzimy wpłaty na koncie i tym samym będziemy mieli jasny obraz zainteresowania udziałem w turnieju/barażach. Tego samego dnia zostanie przekazana informacja czy 3 drużyny zgłoszone do baraży do Dywizji 2 otrzymają automatycznie miejsce w Dywizji 2 (losowanie grup w terminie późniejszym), a pozostałe rozegrają turniej Dywizji 3. Jeśli chęć gry zostanie potwierdzona przez mniejszą niż obecnie zgłoszona liczbę drużyn, wtedy wszystkie zagrają turniej barażowy o 3 miejsca w Dywizji 2. Konto Federacji:  96 1140 1065 0000 3996 4700 1001.

Tytuł wpłaty : Wpłata wpisowego do turnieju MPA- I rata + nazwa drużyny

 

Zarząd

 

Komunikat Zarządu Federacji

Organizacja turnieju Dywizji 1 – Białystok termin 6-9.04.2017

Organizacja turnieju Dywizji 2 – Sosnowiec termin do ustalenia

Organizacja turnieju Dywizji 3 – miejsce i termin do ustalenia

Zarząd FADH podjął decyzje o kilku zmianach w regulaminie rozgrywek MPA oraz karach za incydenty z minionego sezonu. Informacja o najważniejszych zmianach poniżej, sam regulamin zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Regulaminie

1.Każda drużyna ma obowiązek zgłoszenia 2 bramkarzy (z zaznaczeniem na formularzu BR). Można dopisać po terminie 1 bramkarza (w zamian za usunięcie 1 bramkarza z listy) do 30 dni przed Turniejem  MPA.

2.Dopuszcza się do gry zawodników Juniorów grających w ramach CLJ zgłoszonych do II Ligi w sezonach 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, którzy nie kontynuowali gry po ukończeniu 21 roku życia w/w rozgrywkach PZHL.

3.Weryfikacja zawodników
Zmiana została wprowadzona, aby uniknąć sytuacji zaistniałej podczas ostatniego Turnieju MPA D1 w Bytomiu. Przyjmujemy zasadę ciągłości czasu weryfikacji do ¼ finału (słowne przyznanie się do winy). Weryfikacja dokumentu po MPA. Kara 500 zł jeśli zawodnik się przyzna (i nie gra dalej), 1000 zł jeśli się nie przyzna (i gra dalej).

  1. Weryfikacja zawodników zgłoszonych i biorących udział, w rozgrywkach MPA obowiązuje bezterminowo i może nastąpić na podstawie zweryfikowanych   dokumentów   typu:   karta   zawodnicza,   protokół  meczowy,   dokumenty   klubowe oraz  relacje prasowe i internetowe i  skarby kibica. Ostateczna decyzja w sprawie negatywnej weryfikacji danego zawodnika, przysługuje tylko i wyłącznie Federacji.
  2. Jeśli w trakcie trwania Turnieju MPA zostaje ujawniony fakt gry zawodnika nieuprawnionego / niespełniającego wymagań regulaminowych/.
    1. w fazie gier grupowych - zawodnik nieuprawniony jest zdyskwalifikowany dożywotnio oraz drużyna w której składzie grał dany zawodnik zostaje wykluczona z Turnieju. Wszystkie mecze są weryfikowane jako walkowery.
    2. w fazie gier od ćwierćfinału do finału zawodnik nie uprawniony zostaje zdyskwalifikowany  dożywotnio, drużyna gra dalej i niezależnie od osiągniętego wyniku jest degradowana do najniższej kategorii rozgrywkowej od następnego sezonu. Dotyczy to również wszystkich zawodników danej drużyny.
      * ostateczny zapis dotyczący zasad weryfikacji znajdzie się w regulaminie.

4.Kara finansowa za negatywnie wpisanego zawodnika na listę zgłoszeniową ulega obniżeniu  do 300 zł i będzie bezwzględnie egzekwowana.

5.Wprowadzenie opłaty 5 zł od zgłoszonego zawodnika (opłata zgłoszeniowa) na działalność statutową FADH.

6.Wprowadzenie licencji zawodniczej przypominającej licencję PZHL – 5zł (jednorazowo + zdjęcie) – obowiązkowo wszyscy muszą mieć licencję za 3 lata (MPA 2019)./ duplikat 20 zł

7.Termin na zgłoszenie protestu przed turniejem – 21 dni, po meczu 30 min (wystarczy ustne zgłoszenie problemu)

8.Organizatorem turnieju musi być stowarzyszenie (ewentualnie rolę organizatora przejmuje w całości  FADH przy braku stowarzyszenia). Uzasadnienie: kwestie rozliczeń pomiędzy FADH a organizatorem. Wpłaty na konto FADH.

9. Zmienia się sposób rozstawienia drużyn do następnego Turnieju MPA ”Gąsienica zamiast losowania”

Wprowadzamy system rozstawienia Drużyn na kolejny sezon wg tzw. „gąsienicy” zastępując tym losowanie. Kolejno miejsca: 1-14 rozstawiamy: A1, B1, C1, D1, D2, C2, B2, A2, A3, B3, C3, D3, D4, C4 oraz 1-D2: B4 i 2-D2: A4. Miejsca 1 i 2 z D2 ustalamy kolejno lepszy wynik z meczu o awans; wyższe miejsce w grupie (pkt , bramki +/-, bramki +, lepsze miejsce w sezonie wcześniejszym)

Grupy na MPA D1 sezon 2016/2017:

1.   Polonia Bytom

2.   Goldwell Gdańsk

3.   Wojownicy Oświęcim

4.   Górale Nowy Targ

5.   Pionier Tychy

6.   Vikings Oświęcim

7.   Sielec Sosnowiec

8.   Podhale Nowy Targ

9.   Zagłębie Sosnowiec

10. GKH Gdynia

11.  Mad Dogs Sopot

12.  ADH Białystok

13.  Cracovia Amatorzy Kraków

14.  Dragons Gdańsk

15.  Unia Oświęcim

16.  Tychy Knights

 

A

B

C

D

1

Polonia

Goldwell

Wojownicy

Górale

2

Podhale

Sielec

Wiking

Pionier

3

Zagłębie

GKH

Mad Dogs

Husaria

4

Knights

Unia

Dragons

Cracovia

W D2 spadkowicze z D1 15-D1:A1, 16-D1-B1 i kolejno miejsca 3-12: C1, C2, B2, A2, A3, B3, C3, C4, C5, C6.

Miejsca 15 i 16 z D1 ustalamy kolejno lepszy wynik z meczu o utrzymanie; wyższe miejsce w grupie (pkt, bramki +/-, bramki +, lepsze miejsce w sezonie wcześniejszym)

Grupy na MPA D2 na sezon 2016/2017:

1.   Sigma Katowice

2.   Marvin's Oliwa HT Gdańsk

3.   Krynickie Diabły

4.   Katowickie Byki

5.   Nesta Toruń

6.   LHT Lublin

7.   Zagłębie II Sosnowiec

8.   Czarty Kraków

9.   Szerszenie Oświęcim

10. Chemik Kędzierzyn Koźle

11.

12.

 

A

B

C

1

Sigma

MOHT

Diabły

2

LHT

Nesta

Byki

3

Zagłębie II

Czarty

Szerszenie

4

 

 

 

 

W przypadku wycofania się 1 drużyny, pozostałe przesuwają się o jedno miejsce w górę na liście klasyfikacji końcowej z poprzedniego sezonu.

Pierwszeństwo awansu z D2 do D1 na etapie przed turniejowym mają kolejno drużyny:

1. spadająca z D1 – lepszy wynik z meczu o utrzymanie; wyższe miejsce w grupie (pkt, bramki +/-, bramki +, lepsze miejsce w sezonie wcześniejszym)

2.  spadająca z D1 – gorszy wynik z meczu o utrzymanie; wyższe miejsce w grupie (pkt, bramki+/-, bramki +, lepsze miejsce w sezonie wcześniejszym)

3. grająca o awans z D2 – lepszy wynik z meczu o awans; wyższe miejsce w grupie (pkt, bramki+/-, bramki +, lepsze miejsce w sezonie wcześniejszym)

4. grająca o awans z D2 – gorszy wynik z meczu o awans; wyższe miejsce w grupie (pkt, bramki+/-, bramki +, lepsze miejsce w sezonie wcześniejszym)

Przejść do wyższej dywizji nie może Gospodarz, chyba że mimo wszystko będzie gotowy przygotować turniej dywizji niższej

 

10.Układ gier i PO
D1:

A1 – Mistrz – rozpoczyna turniej, PO – utrzymanie podobnego okresu na regenerację.

¼:A1-C2, D1-B2, C1-A2, B1-D2 (1-3, 2-4?)

½: A1/C2-D1/B2, C1/A2-B1/D2 (1-4, 2-3)

Finał (1-2)

Utrzymanie A4-C4, B4-D4

D2:

A1 – drużyna nr 15 MPA D1 z poprzedniego sezonu – rozpoczyna turniej,

Wariant 1:

A1 - C3 / B3

A2 - C2 / B2

B1 - A3 / C3

C1 - B3 / A3

Wariant 2:

A1 - C3 / B3

B1 - A3 / C3

B2 - C2 / A2

C1 - B3 / A3

Wariant 3:

A1 - C3 / B3

B1 - A3 / C3

C1 - B3 / A3

C2 - A2 / B2

*Kursywą potencjalni N2.

Czas gry w D2: 1/4 : 2x20min, ½: 3x15min A1/L-B1/L, C1-L, N2/L

Należy dodać 1 przerwę na renowację lodu w 1/2 finałach D2.

11.Baraże do Dywizji 2:

Rozgrywki Dywizji 2 odbędą się zgodnie z regulaminem – system na 12 drużyn.

Drużyny z miejsc 1-9 mają zapewniony udział w turnieju D2, drużyna z miejsca 10 oraz drużyny chętne do rozgrywek D2 wezmą udział w turnieju barażowym (w regionie, z którego pochodzi najwięcej drużyn i/lub koszty są najniższe) o 3 miejsca w turnieju finałowym MPA D2.

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie drużyn zainteresowanych grą w barażach do Dywizji 2.

Drużyny z prawem gry w barażach do D2 (zgłoszone w terminie):

Chemik Kędzierzyn –Koźle

Wolves Tychy

Orły Oleśnica

Hokejomania Sanok

Łotry Kraków

Baribals Kobiór

Lider Hokej Team

Drużyny z prawem gry w Dywizji 3:

Dziadki Oświęcim

Sokoły Nowy Targ

Warsaw Kings

Oraz w/w które nie awansują do D2.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do organizacji turnieju D3

12.Klasyfikacja końcowa:

1-4 wynika z finałów

5-8 wynik ¼ finałów (bramki +/-, bramki +, dogrywka/rzuty karne, grupa: pkt, bramki +/-, bramki +, klasyfikacja sezon poprzedni )

9-12 grupa (pkt, bramki +/-, bramki +, klasyfikacja sezon poprzedni)

13-16 wyniki meczu o utrzymanie (bramki+/-, bramki +, dogrywka/rzuty karne, grupa: pkt, bramki +/-, bramki +, klasyfikacja sezon poprzedni)

D2:

1-4 wyniki meczu o awans (bramki+/-, bramki +, dogrywka/rzuty karne, grupa: pkt, bramki +/-, bramki +, klasyfikacja sezon poprzedni)

5-8 wyniki meczu o awans (bramki+/-, bramki +, dogrywka/rzuty karne, grupa: pkt, bramki +/-, bramki +, klasyfikacja sezon poprzedni)

9-12 (pkt, bramki +/-, bramki +, klasyfikacja sezon poprzedni)

13.Terminarz:

30.09 – pierwszy termin potwierdzenia uczestnictwa (zgłoszenie drużyny do rozgrywek)

31.12 – wpisowe 1 raty (1.000 zł) na konto FADH

31.12 – zgłoszenie listy zawodników do turnieju – max 30 osób

– wpłata II raty wpisowego  30 dni przed turniejem

15.03 przedstawienie wstępnej listy zweryfikowanych zawodników (zweryfikowanych do dnia 15.03) max 21 dni przed turniejem, lista jest tylko informacyjna, nie ma nic wspólnego z nadaniem zawodnikowi tytułu uprawnionego do rozgrywek, weryfikacja jest ciągła i odbywa się zgodnie z zapisami regulaminu.

20.03.2017 ostateczne potwierdzenie układu uczestnictwa i układu grup max 14 dni przed pierwszym turniejem.

Kary za incydenty z zeszłego sezonu:

- Podhale Nowy Targ: za grę nieuprawnionego zawodnika Piotra Wegnera.

Piotr Wegner widnieje w składzie (protokole meczowym) drużyny SMS I PZHL Sosnowiec / Opole w rozgrywkach 1 ligi (zaplecze ekstraklasy - gra 7 zespołów) - sezon 1999/2000. Kara na Podhale - 500 zł, zawodnik - dyskwalifikacja.

 

- Chemik Kędzierzyn Koźle: za zgłoszenie nieuprawnionego zawodnika Krzysztofa Biedy oraz za wystawienie do meczu nieuprawnionego zawodnika Tadeusza Drabik (kara meczu – zawieszenie).

Krzysztof Bieda został negatywnie zweryfikowany przed MPA D2 - zawodnik GKS Tychy w sezonie 1979/1980. Kara - 250 zł.

Zawodnik Chemika - Tadeusz Drabik ukarany podczas MPA D2 karą meczu został w kolejnym meczu wpisany do zestawienia zawodników pod obcym nazwiskiem. Organizatorzy MPA zauważyli ww. zawodnika na rozgrzewce i nie dopuścili do gry. Kara - 250 zł.

 

- STV Katowice - kara rocznej dyskwalifikacji w MPA  na drużynę oraz wszystkich zawodników wpisanych do protokołu meczowego (dot. meczu z Tychy Knights). Zawodnik: Czekała Krzysztof (nr 87) oraz Mazur Krzysztof (nr 67) kara dyskwalifikacji na 2 lata za wykroczenia zgodnie z opisem incydentu.

Skład drużyny: Knopik Mariusz, Berggruen Artur, Bury Andrzej, Czekała Krzysztof, Fabiszak Krzysztof, Dziadkiewicz Mariusz, Konieczka Tomasz, Krański Piotr, Lesiuk Remigiusz, Maryniok Mateusz, Mazur Krzysztof, Miłek Marcin, Nowak Tomasz, Siemiński Dariusz, Sitko Grzegorz, Wiśniewski Sebastian, Wydrych Szczepan, Kudliński Grzegorz, Balion Adam, Gembolis Fabian

Komunikat ws. Odwołania Warsaw Kings:

Decyzją Zarządu wniosek o przyjęcie do Dywizji 2 drużyny Warsaw Kings zgłoszonej 1.11.2016 został odrzucony.
Drużyna nie zgłosiła się do rozgrywek w wyznaczonym  terminie. Warsaw Kings zostaje wpisane na listę rezerwową do Dywizji 3. W przypadku braku startu drużyny w tym sezonie,  w przyszłym sezonie drużyna rozpoczyna rywalizację od najniższej dywizji.

Komunikat ws. Protestu Sigmy przygotowany przez Organizatora Turnieju MPA D1 w Bytomiu znajduje się w załączniku.

Zarząd Federacji

Załączniki:
Pobierz (Protest_KS_Sigma_Katowice.pdf)Protest_KS_Sigma_Katowice.pdf189 Kb
 

Sezon 2016/2017 Terminarz

Terminarz:

1. do dnia 30.09.2016 zgłoszenia drużyn do Dywizji I, II i chętnych do Dywizji III.

 

2. do dnia 31.10.2016 zgłoszenia miejsc i współorganizatorów Turniejów Finałowych D1, D2 i ewentualnie D3.

 

3. do dnia 15.11.2016 komunikat o wyborze współorganizatora, ogłoszenie zasad przeprowadzenia turniejów finałowych MPA oraz określenie kalendarza gier i par barażowych, jeżeli będzie taka potrzeba.

 

4. do dnia 15.12.2016 określenie terminów rozegrania MPA D1 i D2 i ewentualnie D3.

 

5. do dnia 31.12.2016 wpłata pierwszej części wpisowego do rozgrywek 1000 zł na konto Federacji.

 

5. do dnia 07.03.2017 wpłata drugiej części wpisowego do rozgrywek.

 

MPA 2016 Bytom

transmisja video

Transmisja meczów na żywo: http://lajfytv.pl/kalendarz-transmisji

 

Harmonogram MPA D2 w Tychach

Mistrzostwa Polski Amatorów dywizji 2 w Tychach

MPA 2016 D2 Tychy

W dniach 14-16 kwietnia w Tychach zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Amatorów dywizji 2. Dwie najlepsze drużyny tych mistrzostw awansują do przyszłorocznych mistrzostw dywizji I.

Przedstawiamy terminarz MPA D2

 

Terminarz:

14.04.2016 CZWARTEK

10.00 - AKH Unia Oświęcim - Czarty Kraków

11.15 - Nesta Toruń - Warsaw Kings

12.30 - Katowickie Byki - Zagłębie Sosnowiec II

13.45 - TMHL Chemik K-K - LHT Lublin

15.00 - Szerszenie Oświęcim  - Krynickie Diabły - drużyny po meczu zostają na rozpoczęcie turnieju

16.30 - UROCZYSTE OTWARCIE TURNIEJU

17.30 - Tychy Knights - STV Katowice

18.45 - Czarty Kraków - Warsaw Kings

20.00 - AKH Unia Oświęcim - Nesta Toruń

 

15.04.2016 PIĄTEK

8.30 - Zagłębie Sosnowiec II  - LHT Lublin

09.45 - Katowickie Byki - TMHL Chemik K-K

11.00 - Krynickie Diabły - STV Katowice

12.15 - Szerszenie Oświęcim - Tychy Knights

13.30 - Nesta Toruń - Czarty Kraków

15.45 - Warsaw Kings  - AKH Unia Oświęcim

17.00 - TMHL Chemik K-K  - Zagłębie Sosnowiec II

18.15 - LHT Lublin - Katowickie Byki

19.30 - Tychy Knights  - Krynickie Diabły

20.45 - STV Katowice - Szerszenie Oświęcim

 

16.04.2016 SOBOTA

ĆWIERĆFINAŁY

8.00 - A1 -   L1

9:45 - B1  - L2

11.30 - C1  - L3

13.15 - N2  - L4

 

PÓŁFINAŁY

16.00 - A1/L1 - C1/L3 - zwycięzca awans do MPA dywizji 1

18.30 - B1/L2 - N2/L4 - zwycięzca awans do MPA dywizji 1

20.15 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

 
Szukaj
Licznik Wizyt
mod_vvisit_counterDziś20
mod_vvisit_counterWczoraj34
mod_vvisit_counterTydzień331
mod_vvisit_counterMiesiąc1173
mod_vvisit_counterWszystkie316829
Sponsoring
Patronat

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje.